Hollého 59, Žilina  +421 41 5626291  trikve@trikve.sk

POWERSEM je nemecká spoločnosť, ktorú založil v roku 1985 Madan Mohan Chadda (1939-2002) v nemeckom Schwabachu. Jej hlavné zameranie je vývoj a výroba viacčipových polovodičových modulov s čipmi diód, tyristorov, MOSFETov a IGBTov. POWERSEM je považovaný za jedného z popredných svetových výrobcov izolovaných výkonových polovodičových modulov. Ale ponúka aj štandardné diódy a polovodičové relé. Podrobnejšie informácie o spoločnosti POWERSEM nájdete TU:
https://www.powersem.net/.

Naše informácie o ponuke zameriame len na izolované výkonové polovodičové moduly s čipmi na báze Si. Ponuku výkonových modulov rozdelená podľa použitých čipov na:

 1. Diódové
 2. Tyristorové
 3. Tyristorové / Diódové
 4. MOSFETové
 5. IGBTové
 6. Kombinácie uvedených čipov


powersem powerInfo tu: https://www.powersem.net/power_modules.php
Skrátený katalog tu : PDF(POWERSEM_short_katalog)

1. Diódové moduly

Do tejto skupiny zaradíme moduly s diódami usmerňovacími (štandardnými) a ostatnými, teda rýchlymi (Fast Recovery Epitaxal Diode, Ultrafast Epitaxal Diode).

Prúdový rozsahsa pohybuje : 36A – 320A
Napäťový rozsah sa pohybuje : 200V – 1800V
Rychlosti: 60-100ns, 35-40ns

1.1. Moduly s diódami usmerňovacími

powersem psvd

1.1.1. Diódové moduly (Diode Modules)

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSVD – 3 diódy so spoločnými anódami
 • PSWD – 3 diódy so spoločnými katódami
 • PSKD – 2 diódy v sérii (vetva)

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range7.php.

1.1.2. Diódové mostíky (Diode Rectifier Bridges)

series PSB: 21-165 A, 800-1800 V
series PSBH: 25-53 A, 800-1600 V
series PSBZ: 25-53 A, 800-1600 V
series PSCH: 25-53 A, 800-1600 V
series PSBT: 25-53 A, 800-1600 V
series PSCT: 25-53 A, 800-1600 V

powersem psbpowersem psb 125 0
1.1.2.1. Diódové mostíky jednofázové (Single Phase Rectifier Bridges - B2U)

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSB – len štandardný (Graetzov) mostík, výška 30 mm
 • PSB – len štandardný (Graetzov) mostík, výška 17 mm
 • PSB XXF/ – 3 diódy so spoločnými katódami

1.1.2. Diódové mostíky (Diode Rectifier Bridges)

1.1.2.1. Diódové mostíky jednofázové (Single Phase Rectifier Bridges - B2U)

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSB – len štandardný (Graetzov) mostík, výška 30 mm
 • PSB – len štandardný (Graetzov) mostík, výška 17 mm
 • PSB XXF/ – 3 diódy so spoločnými katódami

Prehľad ponúkaných mostíkov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range11.php.

1.1.2.2. Diódové mostíky trojfázové (Three Phase Rectifier Bridges)

series PSD: 25-248 A, 800-1800 Vseries PSDH: 25-70 A, 600-1600 V
series PSFH: 70 A, 800-1600 V
series PSDT: 25-70 A, 800-1600 V
series PSFT: 70 A, 800-1600 V

Sú to nasledovné rady/séri:

 • PSD – výška 30 mm
 • PSDS – výška 17 mm

Prehľad ponúkaných mostíkov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range17.php.

1.2. Moduly s diódami rýchlymi

1.2.1. Moduly s rýchlymi diódami (FRED - Fast Recovery Epitaxal Diodes)

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSEI 2xXX/ – 2 samostatné diódy
 • PSEK – 2 diódy so spoločnými katódami

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range6.php.

1.2.2. Moduly s veľmi rýchlymi diódami (Ultra Fast Epitaxal Diodes)

V každom module sú 2 diódy a ich zapojenie vyjadruje aj základné označenie.

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSKD – 2 diódy v sérii (vetva)
 • PSMD – 2 diódy so spoločnými katódami
 • PSND – 2 diódy so spoločnými anódami

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range5.php.

1.2.3. Mostíky jednofázové s rýchlymi diódami (FRED)

Je to rad/séria: PSB XXXF/
Prehľad ponúkaných mostíkov vrátane základných technických informáciítu: https://www.powersem.net/range16.php.

pseipowersem pskd

1.2.4. Mostíky trojfázové s rýchlymi diódami (FRED)

Je to rad/séria: PSD XXXF/
Prehľad ponúkaných mostíkov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range22.php .

2. Tyristorové moduly

Do tejto skupiny zaradíme moduly s tyristormi fázovo riaditeľnými (Standard Recovery).

2.1. Moduly s tyristormi fázovo riaditeľnými

series PSXT + PSYT: 50-160 A, 800-1600 V
series PSVT + PSWT: 32-160 A, 800-1600 V
series PSKT: 18-320 A, 800-1800 V

2.1.1. Tyristorové moduly (Thyristor Modules) – 3 tyristory v jednom module

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSVT – spoločné anódy
 • PSWT – spoločné katódy

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informáciítu: https://www.powersem.net/range9.php.

2.1.2. Tyristorové moduly (Thyristor Modules) – 2 tyristory v jednom module

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSKC – spoločné katódy
 • PSKA – spoločné anódy
 • PSKT – vetva (v sérii)
 • PSKI – samostatné (oddelené)

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informáciítu: https://www.powersem.net/range9.php.

2.1.3. Jednofázové tyristorové mostíky (Full Controlled Rectifier Bridges – B2C a B2CF)

Sú to nasledovné rady/série:

2.1.4. Jednofázové spínače riadené (AC Controllers - W1C)

Je to rad/séria PSW.
Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií je možné nájsť tu: https://www.powersem.net/range23.php.

2.1.5. Trojfázové tyristorové mostíky (Full Controlled Rectifier Bridges - B6C)

Je to nasledovné rady/série:

2.1.6. Trojfázové spínače riadené (AC Controllers - W3C)

Je to rad/séria PSUT.
Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií je možné nájsť tu: https://www.powersem.net/range25.php.

3. Moduly tyristor / dióda (Thyristor / Diode Modules)

Do tejto skupiny sú zaradené moduly, ktoré majú tyristory fázovo riaditeľné (Standard Recovery) a diódy usmerňovacie (štandardné).

3.1. Moduly s jedným tyristorom a jednou diódou

3.1.1. Tyristorové moduly (Thyristor / Diode Modules)

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSKH – vetva (v sérii)

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range8.php.

3.2. Moduly s niekoľkými tyristormi a diódami

3.2.1. Usmerňovacie mostíky poloriadené (Half Controlled Rectifier Bridges)

3.2.1.1. Jednofázové usmerňovacie mostíky poloriadené - B2H

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSBH – 2 tyristory so spoločnými katódami
 • PSCH – 2 tyristory so spoločnými katódami a nulová dióda
 • PSBZ – 2 tyristory zapojené v sérii (vetva)

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range12.php.

3.2.1.2. Trojfázové usmerňovacie mostíky poloriadené - B6H

Sú to nasledovné rady/série:

 

4. MOSFETové moduly

Do tejto skupiny zaradíme moduly v púzdrach ECO-PAC 2, v ktorých sú dominantné prvky MOSFET.
Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informáciítu: https://www.powersem.net/range32.php.

4.1. MOSFETové moduly – 1 MOSFET

Je to rad/séria PSMG.

4.2. MOSFETové moduly – 2 MOSFETy zapojené v sérii (vetva)

Je to rad/séria PSMI.

4.3. MOSFETové moduly – Forward Converter

Je to rad/séria PSHM XXXD/.

4.4. MOSFETové moduly – Configuration „H-Bridge“

Je to rad/séria PSHM.

5. IGBTové moduly

Do tejto skupiny zaradíme moduly v púzdrach ECO-PAC 1, ECO-PAC 2 a ECO-TOP 1.

5.1. IGBTové moduly s Trench Gate IGBTmi, púzdra ECO-PAC 1

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSTG XX HDT – Half-Bridge
 • PSTG XX HST – Single Switch
 • PSTG XX HTT – Triple Switch

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range28.php.

5.2. IGBTové moduly, púzdra ECO-PAC 1

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSII – Sixpack, 3 samostatné vetvy
 • PSBI – START UP
 • PSIC – Chopper


Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range31.php.

5.3. IGBTové moduly, púzdra ECO-PAC 2

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSHI – Half-Bridge
 • PSI – 2 IGBTy zapojené v sérii (vetva)
 • PSSI – Boost chopper
 • PSIS – Buck chopper
 • PSII – Sixpack (striedač – trojfázový mostík)

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informáciítu: https://www.powersem.net/range29.php.

5.4. IGBTové moduly, púzdra ECO-TOP 1

Je to rad/séria:

 • PSII – Sixpack (striedač – trojfázový mostík) s teplotným senzorom

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range29.php.

6. Kombinácie čipov

Do tejto skupiny zaradíme ostatné moduly. Budú to nasledovné moduly:

6.1. Moduly pre PFC (Power Factor Correction)

6.1.1. Jednofázový usmerňovací mostík a PFC

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSBI – mostík s rýchlymi diódami (FRED) a spínačom Ultra Fast IGBT
 • PSBM – mostík s rýchlymi diódami (FRED) a spínačom MOSFET

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informácií tu: https://www.powersem.net/range27.php.

6.2. Moduly pre systémy brzdenia (Braking Systems)

6.2.1. Trojfázový usmerňovací mostík a tranzistor s diódou

Sú to nasledovné rady/série:

 • PSDI – mostík a IGBT s rýchlou diódou (FRED) pre systém brzdenia
 • PSDM – mostík a MOSFET s rýchlou diódou (FRED) pre systém brzdenia

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných technických informáciítu: https://www.powersem.net/range27.php.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Uložiť
Nastavenie Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Akceptovť
Odmietnúť
Dozvedieť sa viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov a na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Tieto súbory cookies nám slúžia na monitoring návštevnosti webu.
Akceptovať
Odmietnúť