Hollého 59, Žilina  +421 41 5626291  trikve@trikve.sk

ELECTROLUBE je spoločnosť ktorá sídli v meste Leicestershire, v strednom Anglicku a patrí do spoločnosti HK Wentworth Group. Začiatky činnosti sú v r. 1941. Dnes je to významná spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu širokého sortimentu chemických prostriedkov pre elektronický priemysel. Okrem toho ešte ponúka výrobky a materiály na tepelné spracovanie, povrchové úpravy, čistiace roztoky pre elektroniku a výrobky pre údržbu a opravy. 

ELECTROLUBE Na svojej vebovej stránke https://electrolube.com/ má ELECTROLUBE ponuku výrob-kov rozdelenú do týchto šiestich skupín:

 1. Conformal Coatings (Transparentné povlaky)
 2. Encapsulation Resins (Obaľovacie živice)
 3. Thermal Interface Materials & Solutions (Materiály tepelného rozhrania & Riešenia)
 4. Contact Lubricants (Kontaktné mazivá)
 5. Electronic & General Purpose Cleaning (Elektronika & Univerzálne čistenie)
 6. Maintenance & Service Aids (Produkty pre Údržbu & Opravy)

Našu ponuku elektronických súčiastok, chceme rozšíriť o vhodný doplnkový sortiment,  nazývaný aj ako “Chemické prípravky pre elektrotechniku”. Ide o vybraný sortiment z 1., 2., 3. a 5. skupiny ponuky ELECTROLUBE.

Na  stránke https://electrolube.com/ sú aj výrobcom doporučené hlavné aplikačné oblasti/odvetvia.

Z nich súvisia s výkonovou elektronikou nasledovné:

 • priemyselná elektronika (meniče pre pohony, zváračky, iné výkonové meniče, ...)
 • meniče pre obnoviteľné zdroje energie (fotovoltické a veterné elektrárne, úložiská, ...)
 • elektromobily a nabíjacie stanice
 • telekomunikácie
 • doprava

  

Výber z ponuky chemických prípravkov pre elektrotechniku

 1. Teplo vodivé/odvádzajúce pasty/zmesi
 2. Čističe
 3. Lepidlá pre elektroniku
 4. Ochranné laky
 5. Zalievacie hmoty

1. Teplo vodivé/odvádzajúce pasty/zmesi (Heat Transfer Compound)

Rozsiahly sortiment materiálov a tepelných riešení Electrolube pre tepelné rozhranie je navrhnutý tak, aby pomáhal znižovať prevádzkovú teplotu mnohých rôznych elektronických zariadení. Pri akejkoľvek tepelnej aplikácii doporučujeme  vždy testovanie pred konečným výberom, pretože požiadavky a prevádzkové prostredie sú pri každej aplikácii iné.

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:

https://electrolube.com/products/thermal-interface-materials-solutions/

Často sa tieto teplovodivé pasty delia podľa druhu oleja, ako dôležitej zložky, do dvoch základných skupín:

 • Nesilikónové teplovodivé pasty  –  základná zložka je nesilikónový olej
 • Silikónové teplovodivé pasty  –  základná zložka je silikónový olej

1.1. Nesilikónové teplovodivé pasty (Non-Silicone Heat Transfer Compound)

HTC01K1.1.1. Nesilikónová teplovodivá pasta  -  Rad/Series „HTC

Výrobca doporučuje použiť HTC tam, kde je požadovaný účinný a spoľahlivý odvod tepla z elektronických prvkov do chladiča.       

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:          

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573043493/HTC_y5maje.pdf

Základné technické informácie:

 • tepelná vodivosť  -  0,9 W/m.K
 • prevádzková teplota  -  -50 až +130 °C
 • dielektrická pevnosť  -  42 KV/mm

Balenie:

 • dávkovač (syringe)  -  2, 10, 20 a 35 ml
  •  objednací kód (order code): HTC02S, HTC10S, HTC20S  a  HTC35SL
 • tuba (tube)  -  100 ml
  • objednací kód (order code): HTC100T
 • kazeta (cartridge)  -  700 g
  • objednací kód (order code): HTC700G
 • dóza (bulk)  -  1, 12.5 a 25 kg
  • objednací kód (order code): HTC01K, HTC12.5K  a  HTC25K

HTCP electrolube1.1.2. Nesilikónová teplovodivá pasta  -  Rad/Series „HTCP

Voči úspešnej paste HTC, má HTCP najvyššiu tepelnú vodivosť, ktorá je daná použitím nesilikónového základného oleja. Výnimočné vlastnosti dávajú paste práškové kysličníky kovov (keramických), ktoré sú elektricky izolačné.                

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:

https://electrolube.com/wp-content/uploads/2019/09/HTCP.pdf

Základné technické informácie:

 • tepelná vodivosť  -  2,5 W/m.K
 • prevádzková teplota  -  -50 až +130 °C
 • dielektrická pevnosť  -  42 KV/mm

Balenie:

 • dávkovač (syringe)  -  2, 20 a 35 ml
  • objednací kód (order code): HTCP02S, HTC20S  a  HTC35SL
 • tuba (tube)  -  100 ml
  • objednací kód (order code): HTCP100T
 • kazeta (cartridge)  -  700 g
  • objednací kód (order code): HTCP700G
 • dóza (bulk)  -  1 a 25 kg
  • objednací kód (order code): HTCP01K  a  HTCP25K

1.1.3. Nesilikónová teplovodivá pasta  -  Rad/Series „HTCX

Pasta HTCX je vylepšená verzia HTC. Má vyššiu tepelnú vodivosť, nižší úbytok a nižšiu stratu hmotnosti pri odparovaní. Doporučuje sa používať hlavne tam, kde je potrebné kvalitné a spoľahlivé tepelné spojenie elektronických komponentov a chladiča.  

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:          

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573043481/HTCX_ilkzbt.pdf  

Základné technické informácie:  

 • tepelná vodivosť  -  1,35 W/m.K
 • prevádzková teplota  -  -50 až +180 °C
 • dielektrická pevnosť  -  42 KV/mm

Balenie:

 • dávkovač (syringe)  -  35 ml
  • objednací kód (order code): HTCX35SL
 • tuba (tube)  -  100 ml
  • objednací kód (order code): HTCX100T
 • kazeta (cartridge)  -  700 g
  • objednací kód (order code): HTCX700G
 • dóza (bulk)  -  1 a 12.5 kg
  • objednací kód (order code): HTCX01K  a  HTCX12.5K

1.2. Silikónové teplovodivé pasty (Silicone Heat Transfer Compound)

1.2.1. Silikónová teplovodivá pasta  -  Rad/Series „HTS

U pasty HTS je prenos tepla daný zlúčeninou silikónového oleja a kysličníka kovu. Táto zlúčenina zabezpečuje veľmi účinnú a výnimočnú tepelnú vodivosť pasty v širokom rozsahu pracovných teplôt. Výrobca doporučuje použiť HTS tam, kde je požadovaný dobrý a spoľahlivý odvod tepla z elektronických prvkov do chladiča.    

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573043480/HTS_vnpjse.pdf

Základné technické informácie:

 • tepelná vodivosť  -  0,9 W/m.K
 • prevádzková teplota  -  -50 až +200 °C
 • dielektrická pevnosť  -  18 KV/mm

Balenie:

 • dávkovač (syringe)  -  2, 10 a 35 ml
  • objednací kód (order code): HTS02S, HTS10S  a  HTS35SL
 • tuba (tube)  -  100 ml
  • objednací kód (order code): HTS100T
 • kazeta (cartridge)  -  700 g
  • objednací kód (order code): HTS700GS
 • dóza (bulk)  -  1 a 25 kg
  • objednací kód (order code): HTS01K  a  HTS25K

1.2.2. Silikónová teplovodivá pasta  -  Rad/Series „HTSP

Pasta HTSP je modifikovaná verzia „Plus“ úspešného radu HTS, ktorá poskytuje najvyššiu tepelnú vodivosť spolu s veľmi širokým teplotným rozsahom získaným použitím silikónových základných olejov. Výnimočné vlastnosti pasty HTSP sú dôsledkom nového použitia rôznych práškových kysličníkov kovov (keramických). Tieto materiály sú elektricky izolačné.

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573043477/HTSP_k4uczd.pdf  

Základné technické informácie:

 • tepelná vodivosť  -  3,0 W/m.K
 • prevádzková teplota  -  -50 až +200 °C  
 • dielektrická pevnosť  -  18 KV/mm

Balenie:

 • dávkovač (syringe)  -  35 ml
  • objednací kód (order code): EHTS35SL
 • tuba (tube)  -  50 a 100 ml
  • objednací kód (order code): EHTSP50T  a  EHTSP100T
 • kazeta (cartridge)  -  830 g
  • objednací kód (order code): EHTSP830G
 •  dóza (bulk)  -  1, 10 a 25 kg
  •  objednací kód (order code): EHTSP01K, EHTSP10K  a  EHTSP25K

HTS electrolube1.2.3. Silikónová teplovodivá pasta  -  Rad/Series „HTSX

Pasta HTSX s príponou „Xtra“ bola vyvinutá pre použitie v extrémnejších (náročnejších podmienkach ako pasta HTS. HTSX má vyššiu tepelnú vodivosť, väčší rozsah pracovných teplôt a výbornú stabilitu pri oveľa nižšom odtoku oleja.  

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:    

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573043475/HTSX_ij94ty.pdf

Základné technické informácie:  

 • tepelná vodivosť  -  1,58 W/m.K
 • prevádzková teplota  -  -50 až +200 °C
 • dielektrická pevnosť  -  18 KV/mm

Balenie:

 • dávkovač (syringe)  -  35 ml
  • objednací kód (order code): HTSX35SL
 • kazeta (cartridge)  -  830 g
  • objednací kód (order code): HTSX830G
 • dóza (bulk)  -  25 kg
  • objednací kód (order code): HTSX25KG

2. Čistiace prostriedky pre elektroniku (Electronic and General Cleaners)

Účelom čistenia v elektronike je podstatné zlepšenie životnosti výrobku zabezpečením dobrého povrchového izolačného odporu a zabránením úniku prúdu, ktorý vedie k poruche na DPS. Aktuálny trend v elektronike je taký, že sa zmenšujú rozmery a zvyšujú požiadavky na výkon a spoľahlivosť. Na dosiahnutie dobrého izolačného odporu a na zabezpečenie primeranej priľnavosti priehľadných povlakov a zalievacích živíc je nevyhnutná čistota elektronických dielov. Electrolube má v ponuke široký sortiment týchto prostriedkov. A my z tejto ponuky vyberieme a stručne opíšeme len vybraný úzky sortiment, ktorý účelovo doplní našu ponuku elektronických súčiastok.

Podrobnejšie informácie k celej ponuke sú na vebovej stránke:

https://electrolube.com/products/electronic-general-purpose-cleaning/

2.1.  Čistiace prostriedky (Cleaners)

Sú to vysoko účinné a ľahko použiteľné čistiace prostriedky na odstránenie lepidla, základného náteru, nevytvrdeného a polotvrdého tmelu, živice, pasty a maziva. Tiež ich je možné použiť ako bežný odmasťovací prostriedok. 

2.1.1. Čistiace prostriedky  -  Rad/Series „ARW

Pre ľahké a priame použitie sú určené impregnované netkané utierky bez chĺpkov (Wipes – ARW300), alebo v kvapalnej forme vo fľaši s postrekovačom (Spray Bottle – ARW500ML).   

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:

https://electrolube.com/wp-content/uploads/2019/11/ARW.pdf

Základné technické informácie: 

 • hustota @ 20°C  -  1,0 g/l
 • pH  -  5,5 až 6,5

Balenie:

 • impregnované utierky (Wipes)  -  300 ks / balenie
  • objednací kód (order code): ARW300
 • kvapalina vo fĺaši s postrekovačom (Spray Bottle)  -  500 ml
  • objednací kód (order code): ARW500ML

2.2.  Čistiace rozpúšťadlá pre elektroniku (Electronic Cleaning Solvent)

Sú to rýchloschnúce čistiace prostriedky špeciálne vyvinuté na rýchle a účinné čistenie elektrických zariadení.

2.2.1. Čistiace rozpúšťadlá  -  Rad/Series „IPA

IPA je medzinárodne uznávaný čistiaci prostriedok, ktorý spĺňa normy požadované hlavnými výrobcami elektroniky. Výrobok je možné použitie tam, kde je použitie rozpúšťadiel na báze CFC nežiadúce. IPA dôkladne vyčistí všetky elektronické zariadenia a dá sa bezpečne používať na väčšine plastov. Čistiaci prostriedok IPA je ekologický výrobok.

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:   

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573044306/IPA_vimmlc.pdf

Základné technické informácie:

 • bod vzplanutia  -  12 °C
 • inhalačná toxicita  -  400 ppm
 • zvyšok po odparení  -  max. 0,002 g / 100 ml
 • rýchlosť odparovania (éter = 1)  -  1,5

Balenie:

 • 200 ml Aerosol (sprej)
  • objednací kód (order code): IPA200
 • 400 ml Aerosol (sprej)
  • objednací kód (order code): IPA400H
 • 1 l  Bulk (dóza)
  • objednací kód (order code): IPA01L
 • 5 l  Bulk (dóza)
  • objednací kód (order code): IPA05L
 • 25 l  Bulk (dóza)
  • objednací kód (order code): IPA25L

ecsp200d 12.2.2. Čistiace rozpúšťadlá  -  Rad/Series „ECSP

Rozpúšťadlo ECSP schne veľmi rýchlo. Svojimi vlastnosťami  je lepšou a ekologickou náhradou za prostriedok ECS,

Podrobné technické informácie v katalógových listoch tu:

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573044312/ECSP_s7y9bv.pdf

Základné technické informácie:

 • bod vzplanutia  -  -48°C
 • TLV  -  500 ppm
 • zvyšok po odparení  -  menej ako 50 ppm
 • rýchlosť odparovania (éter = 1)  -  1,5*

Balenie:

 • 200 ml Aerosol (sprej)
  • objednací kód (order code): ECSP200D
 • 200 ml Aerosol with brush (s kartáčom)
  • objednací kód (order code): ECSP200DB
 • 400 ml Aerosol (sprej)
  • objednací kód (order code): ECSP400D
 • 6,25 l  Bulk (dóza)
  • objednací kód (order code): ECSP6.25L

2.2.3. Čistiace rozpúšťadlá  -  Rad/Series „ULS

ULS (Ultrasolve Cleaning Solvent) je rýchloschnúce rozpúšťadlo špeciálne určené na rýchle a účinné čistenie elektrických zariadení. Nahrádza rozpúšťadlá CFC a je ekologické.  

Podrobné technické informácie sú v týchto katalógových listoch:

https://res.cloudinary.com/electrolube/image/upload/v1573044200/ULS_iqvweh.pdf

Základné technické informácie:

 • bod vzplanutia  -   -20 °C
 • inhalačná toxicita  -  300 ppm
 • zvyšok po odparení  -  1 ppm
 • rýchlosť odparovania (éter = 1)  -  16

Balenie:

 • 12 ml  Pen (pero)  -Packed in 5`s
  • objednací kód (order code): ULS12P
 • 200 ml Aerosol (sprej)
  • objednací kód (order code): ULS200D
 • 400 ml Aerosol (sprej)
  • objednací kód (order code): ULS400D
 • 400 ml Aerosol with brush (s kartáčom)
  • objednací kód (order code): ULS400DB
 • 1 l  Bulk (dóza)
  • objednací kód (order code): ULS01L
 • 5 l  Bulk (dóza)
  • objednací kód (order code): ULS05L
 • 25 l  Bulk (dóza)
  • objednací kód (order code): ULS25L

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Uložiť
Nastavenie Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Akceptovť
Odmietnúť
Dozvedieť sa viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov a na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Tieto súbory cookies nám slúžia na monitoring návštevnosti webu.
Akceptovať
Odmietnúť