Hollého 59, Žilina  +421 41 5626291  trikve@trikve.sk

Spoločnosť BV elektronik založili v roku 1993 bratia Ing. Jiří Valenta a Ing. Luboš Valenta. Dnes je to stredne veľká česká firma v oblasti návrhu, vývoja a výroby transformátorov, tlmiviek a ostatných vinutých dielov pre elektrotechnický priemysel. Bližšie informácie o širokej ponuke transformátorov, tlmiviek a ďalších výrobkov je možné si pozrieť cez tento link: http://www.bvelektronik.cz/vyrobky .

Okrem štandardných výrobkov, predovšetkým sieťové transformátory a nf tlmivky, sú zaujímavé hlavne zákaznícke  riešenia.

Pre našu ponuku elektronických, ale predovšetkým výkonových súčiastok, sú ako dôležité komponenty „Transformátory a tlmivky pre vysokofrekvenčné aplikácie“.kolaztrafo

1. Sieťové transformátory - pre pripojenie na sieť s jednofázovým napätím 230 V,  50 Hz, alebo trojfázovým napätím 3 x 400 V, 50 Hz .

trafo plast 32v 1.1. Jednofázové transformátory

Transformátory s jadrami EI, UI a UN, vyrábané v mnohých vyhotoveniach. Ale ponúkajú aj realizáciu transformátorov na základe požiadavok zákazníka (zákaznícke transformátory). Sú to napr. zvýšené izolačné napätie, vysoké napätie, neštandardné sýtenie magnetického obvodu a ďalšie požiadavky. Samozrejmosťou je ich ochrana pred okamžitým, prípadne dlhšie trvajúcim preťažením bimetalovou vratnou ochranou, alebo nevratnou tepelnou poistkou. Ilustračné fotografie pre 13 druhov ponúkaných jednofázových transformátorov, ako sú napr.: „Do DPS – holé, zaliate bez úchytu, zaliate s úchytom“, a ďalšie druhy.

toridtrafo1.2. Toroidné transformátory

Oproti bežným transformátorom, napr. s jadrami EI, majú rad výhod, ktoré priaznivo ovplyvňujú kvalitu zariadenia v ktorom sú použité. Ako typické aplikácie sú najčastejšie:

halogénové svietidlá a osvetľovacia technika, bazény a bazénová technika, spotrebná elektrotechnika, audio a video technika, zdravotnícke zariadenia, atď. Typické aplikácie vychádzajú hlavne z ich charakteristických vlastností, ak sú napr. väzba primáru a sekundáru s malými rozptylovými indukčnosťami, menší prúd naprázdno, nízka úroveň brumu 50 Hz, možnosť veľkého počtu odbočiek a samostatných vinutí, menšia veľkosť a hmotnosť, úspora času pri montáži. BV elektronik ponúka toroidné transformátory v základnom vyhotovení s výkonom (5 – 4 000) VA. Ponúka aj rôzne konštrukčné riešenia a rôzne zapúzdrenia. Napr. transformátory v montážnej krabici s krytím IP54 a IP56. Ale aj s krytím IP68 a výkonom (50 – 600) VA.

1.3. Trojfázové transformátory

Výrobca ponúka tieto transformátory s montážnymi uholníkmi a dvoma druhmi jadier:

  • 3UI - menovitý výkon (38 až 15 500) VA
  • 3UN - menovitý výkon 750 VA až 500 KVA

Štandardné zapojenia primárnych a sekundárnych vinutí sú hviezda/hviezda, trojuholník//trojuholník, hviezda/lomená hviezda. Zapojenia vinutí je možné kombinovať podľa požiadavok zákazníka.

V ponuke sú aj autotransformátory s menovitým výkonom (200 až 30 000) VA.

Ak sa použijú jadrá 3UN-UNICORE, tak transformátory sú menšie.

Transformátory na jadrách 3UI  tu:

http://www.bvelektronik.cz/vyrobky/trifazove/3ui-s-montaznimi-uhelniky

Transformátory na jadrách 3UN  tu:

http://www.bvelektronik.cz/vyrobky/trifazove/3un-s-montaznimi-uhelniky

tlmivka2. Tlmivky pre nízkofrekvenčné aplikácie

V ponuke máme širší sortiment tlmiviek, ktoré majú svoje špecifické použitie, najčastejšie v zariadeniach pripojených na jednofázovú alebo trojfázovú sieť s frekvenciou 50 Hz. A podľa použitia sú často aj ich názvy/označenia týchto tlmiviek. Napr. kompenzačné, filtračné, komutačné, zákaznícke( špeciálne),

2.1. Kompenzačné tlmivky

V rôznych priemyselných prevádzkach sa používajú zariadenia s induktívnym charakterom záťaže. Sú to napr. asynchrónne motory, indukčný ohrev, bodové zváračky, lisy, Ich časté spínanie sa prejavuje hlavne kolísaním napätia a zvýšeným počtom vyšších harmonických frekvencií. Stykačová kompenzácia hodnoty účiníka cosφ, ktorá je v rozvodniach, nedokáže reagovaťna takéto krátke zmeny jalového výkonu. Ale elektromery zmerajú aj takéto krátkodobé odbery jalovej energie. V prípade, že väčšina spotrebičov meraného odberu má tento charakter záťaže, nie je možné „stykačovou kompenzáciou“ dodržať predpísané hodnoty cosφ. Samozrejme že aj užívateľ tejto bezkontaktnej technológie musí spĺňať podmienky na pripojenie do distribučnej siete. A tak sa v praxi riešia koncepčne jednoduchšie prípady priamej kompenzácie. Napr. skupina výkonových lisov s pomerne dlhými pracovnými cyklami, ale aj náročné požiadavky na kompenzáciu automatu s časom zvárania 4 periódy (80 ms). Systém bezkontaktnej kompenzácie sa často používa v prípadoch, keď je nutné vylúčiť spínacie prechodné javy.

2.2. Filtračné tlmivky

 Používajú sa na filtráciu neharmonického priebehu napätia v sieti, ktoré je dôsledkom pripínania a odpínania výkonových spotrebičov. Najčastejšie sa používajú ako súčasť RLC alebo LC filtrov. 

2.3. Komutačné tlmivky

Tieto tlmivky sa používajú spolu s frekvenčnými meničmi, pri ich pripojení na distribučnú sieť(sieťové) a pri ich pripojení na striedavý motor (motorové).

2.3.1. Sieťové tlmivky

Zapájajú sa medzi distribučnú sieť a vstup frekvenčného meniča. Obmedzujú spätné pôsobenie meniča na sieť. Znižujú obsah vyšších harmonických vo vstupnom prúde, Obmedzujú prúdové špičky a deformáciu napájacieho napätia.

2.3.2. Motorové tlmivky

Bývajú zapojené medzi výstup frekvenčného meniča a napájaný striedavý motor. Nedovolia preťažovať menič znížením kapacitného prúdu, ktorý vzniká v prípade použita dlhého kábla medzi meničom a motorom.

3. Tlmivky a transformátory pre vysokofrekvenčné aplikácie

Ide o transformátory a tlmivky, ktorých pracovná frekvencia je od 10 KHz do 200 KHz. Veľmi často ide o tlmivky a transformátory pre rôzne zdroje, ktoré sa používajú v meničoch jednočinných (FLYBACK), priepustných (FORWARD), dvojčinných, rezonančných, kvázirezonančných a ich odvodeninách. Sú to veľmi žiadané komponenty. Ako magnetické obvody používajú hlavne feritové jadrá s parametrami hmôt N48, N67, N87, N97 a iné, ktoré sú vhodné hlavne pre výkonové aplikácie. Väčšinou ide o typy ETD, UI, EF, RM, EP, EFD, ELP, PQ, P A E. Obmedzením pre feritové jadrá je neprekročenie Curierovej teploty, ktorá je asi 180 °C. A preto, ale aj podľa skúseností, nekonštruujú vf diely s prevádzkovou teplotou nad 100 °C. Feritové jadrá s medzerou je možné nahradiť železo – prachovými toroidnými  jadrami.

Základné informácie k ponuke tlmiviek a transformátorov pre vysokofrekvenčné (vf) aplikácie tu….

3.1. Tlmivky pre vf aplikácie

3.1.1. Tlmivky na toroidných jadrách

Podľa hlavných možností aplikácií/vlastností sú to:

  • filtračné
  • pracovné
  • prúdovokompenzované

3.1.2. Tlmivky filtračné na E alebo U jadrách

3.2. Transformátory pre vf aplikácie

3.2.1. Transformátory na jadrách ETD, EF a EFD

3.2.2. Špeciálne (zákaznícke) transformátory

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Uložiť
Nastavenie Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Akceptovť
Odmietnúť
Dozvedieť sa viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov a na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Tieto súbory cookies nám slúžia na monitoring návštevnosti webu.
Akceptovať
Odmietnúť