Hollého 59, Žilina  +421 41 5626291  trikve@trikve.sk

NMB je japonská spoločnosť, ktorá je najväčším svetovým výrobcom miniatúrnych gu-ľôčkových ložísk, ale aj významnou svetovou spoločnosťou zameranou na vývoj a výro-bu presných elektromechanických komponentov/prvkov. V minulosti sa spojila s ďalšími firmami, čím si vzájomne rozšírili a skvalitnili výrobný sortiment. Takto vznikli spoloč-nosti NMB-Minebea a MinebeaMitsumi. V súčasnosti NMB patrí do združenia spoloč-ností spolu s firmami MINEBEA, MITSUMI, MinebeaMitsumi a SALIOT, ktoré ponú-kajú elektromechanické riešenia (Electro Mechanics Solutions - EMS) založené na  mechanických dieloch (Mechanical Assemblies), rotačných komponentoch (Rotary Components), elektronických komponentoch/prvkoch (Electronic Devices) a meracích komponentoch (Measuring Components).

nmb ventilator DCV ďalšom sa budeme venovať len sortimentu ventilátorov, ktoré ponúka spoločnosť MinebeaMitsumi Inc. pod obchodnou značkou NMB.

Všetky podstatné informácie k týmto ventilátorom je možné nájsť na vebovej stránke https://www.eminebea.com., kde sú aj výrobcom doporučené nasledovné hlavné aplikačné oblasti/odvetvia:

 • informačné a komunikačné technológie (servery, počítače, UPSy, ...)
 • obnoviteľné zdroje energie (meniče fotovoltické a veterné elektrárne)
 • priemyselná automatizácia a CNC stroje/centrá
 • doprava (letecká a železničná)
 • automobily
 • lekárske prístroje

NMB zaviedlo namiesto zaužívaného starého systému značenia ventilátorov „Legacy Fan numbering system“ nový systém označovania ventilátorov   „New Fan numbering  system“.

Možnosť k stiahnutiu:

Ponúkaný sortiment ventilátorov

1. Axiálne ventilátory (Axial-flow Fans)

Vzduch je nasávaný aj vyfukovaný ( prúdi/preteká) v smere osi obežného kolesa/vrtule.

Spoločnosť NMB má širokú ponuku axiálnych ventilátorov. Podľa druhu motora, na hriadeli ktorého je obežné koleso/vrtula, sú dva základné druhy axiálnych ventilátorov:

 • Ventilátory s jednosmerným motorom (DC Axial-flow Fan Motor)
  NMB DC FANS„DC Fans“.
 • ac ventilatory nmbVentilátory so striedavým motorom (AC Axial-flow Fan Motor)
  „AC Axial Fans“.

Stručná ponuku axiálnych ventilátorov:

1.1. Axiálne ventilátory s jednosmerným motorom (DC Axial-flow Fan Motor)

Podrobnejšie technické informácie, vrátane katalógového listu a presného typového označenia je možné nájsť na vebovej stránke:  

https://www.eminebea.com/en/product/airmover/fanmotor/dc/

Už sa používa len nové označenie typov ventilátorov. Prevodovú tabuľku medzi starým a novým označením je možné nájsť na tejto vebovej adrese:

https://www.eminebea.com/en/news/2013/__icsFiles/afieldfile/2017/05/25/dcfanmotor_model_1.pdf

alebo použiť horeuvedené odkazy Legacy  alebo   NEW  Part Numbering System   

1.1.1. Ventilátory s DC motorom pre všeobecné použitie (General purpose):

SA Series (rady) – sú to najnovšie rady s guľôčkovými ložiskami, ktoré majú vysokú účinnosť, nízky hluk a vysokú prevádzkovú životnosť L10, (L10 = 40 000 h @ 60 °C)

 • SS Series (rady) – sú to najnovšie rady s klznými ložiskami, ktoré majú vyššiu odolnosť rázom, sú lacnejšie a majú nižšiu prevádzkovú životnosť L10, (L10 = 30 000 h  až 50 000 h @ 40 °C)
 • rozmery: od 25x25x10  po  127x127x38 mm* materiál: rám, vrtuľa – plast (čierny) UL94V-0
 • ložiská: guľôčkové (ball bearing) alebo klzné (sleeve bearing)
 • napájacie napätie: 5,  12,  24  alebo  48 VDC
 • vodiče pre pripojenie na napájací zdroj: AWG26, +: červený, -: čierny
 • ochrany motora:
  • automatické opakované roztáčanie rotora pri jeho zastavení/zabrzdení (Auto Restart)
  • proti nesprávnej polarite napájacieho napätia (Polarity Protection)

1.1.2. Ventilátory s DC motorom pre priemyselné použitie (Industrial):

 • sú určené pre náročné prevádzkové podmienky
 • na požiadanie sú možné aj vyhotovenia s vysokou odolnosťou voči prachu, vlhkosti,   vode a oleju
 • rozmery: od 40x40x20  po  150xfí172x50 mm
 • materiál:
  • rám – plast (čierny) UL94V-0  alebo hliník (čierny)
  • vrtuľa – plast (čierny) UL94V-0
 • ložiská: guľôčkové (ball bearing)
 • napájacie napätie: 12,  24  alebo  48 VDC
 • vodiče pre pripojenie na napájací zdroj: AWG26, +: červený, -: čierny
 • ochrany motora:
  • automatické opakované roztáčanie rotora pri jeho zastavení/zabrzdení (Auto Restart)
  • proti nesprávnej polarite napájacieho napätia (Polarity Protection)

ventilátor 04028DA 12P AAF 0 11.1.3. Ventilátory s DC motorom pre servery (Telecom):* majú vysoké otáčky a také množstvo a tlak vzduchu, ktoré potrebuje ich použitie v serveroch a  telekomunikáciach 

 • DA Series (rady) – použiteľné pre rôzne veľkosti   
 • EA Series (rady) – používajú počítanie otáčania   
 • rozmery: od 38x38x28  po  120x120x38 mm
 • materiál: rám, vrtuľa – plast (čierny) UL94V-0
 • ložiská: guľôčkové (ball bearing)
 • napájacie napätie: 12,  24  alebo  48 VDC
 • ochrany motora:
  • automatické opakované roztáčanie rotora pri jeho zastavení/zabrzdení (Auto Restart)
  • proti nesprávnej polarite napájacieho napätia (Polarity Protection)  
 • riadenie otáčok (PWM Control DC Fan Motor)
  • je to možné len u niektorých typov

Najpredávanejšie typy axiálnych ventilátorov s DC  motorom v 3 Q service:

 • 3110KL-04W-B60-P00,  12 V,  80x80x25 mm       08025KA-12P-EA-00
 • 4710KL-05W-B50-E00,  24 V, 119x119x25 mm    11925KA-24N-EA-00
 • 4712KL-05W-B40-P00,  24 V, 119x119x32 mm
 • 4715KL-05W-B50-E00  24 V, 119x119x38mm      11938KA-24N-EA-00
 • 4715SL-05W-B60-D00   24 V, 119x119x38mm     11938MA-24P-EA-00
 • 3108NL-05W-B50-P00   24 V, 80x80x20mm          08020KA-24N-EA-00  
 • 2410ML-05W-B50-E00   24 V, 60x60x25mm         06025MA-24N-EA-00
 • 2410ML-05W-B50-D00   24 V, 60x60x25mm

1.2. Axiálne ventilátory so striedavým motorom (AC Axial-flow Fan Motor)

Podrobnejšie technické informácie, vrátane katalógového listu a presného typového označenia je možné nájsť na vebovej stránke:  

https://www.eminebea.com/en/product/airmover/fanmotor/ac/

Už sa používa len nové označenie typov ventilátorov. Prevodovú tabuľku medzi starým a novým označením je možné nájsť na tejto vebovej adrese:

https://www.eminebea.com/en/news/2013/__icsFiles/afieldfile/2017/05/25/acfanmotor_ model_1.pdf

 • sú to ventilátory s vysokou spoľahlivosťou, vhodné pre rôzne použitia tam, kde je zdroj/prívod striedavého prúdu
 • prevádzková životnosť L10 = 100 000 h @ 25°C
 • rozmery: od 60x60x30  po  150xfí172x38 mm
 • materiál:
  • rám – hliník (čierny)
  • vrtuľa – plast (čierny) UL94V-0
 • ložiská: guľôčkové (ball bearing)
 • striedavé napájanie (AC)
  • napätie: 100, 115, 200, 220, 230 alebo 240 VAC
  • frekvencia:  50 alebo 60 Hz 
 • ochrany motora proti prehriatiu:
  • impedančná (Impedance Protection)
  • tepelná (Thermal Protection)  

Najpredávanejšie typy axiálnych ventilátorov s AC  motorom v 3 Q service:

(Pôvodné/staré označenie).

 • 4715MS-23T-B5A-D00,  230 V, 119x119x38 mm
 • 5915PC-23T-B30-A00     230 V  150x172x38 mm    15038PB-B3L-EP-00
 • 4715MS-12T-B5A-D00,  115 V, 119x119x38 mm
 • 4715MS-12T-B5A-A00   115 V, 119x119x38 mm    11938MB-A1N-EP-00
 • 11938MB-A1N-NP-00    115 V, 119x119x38 mm

2. Výkonové ventilátory s jednosmerným motorom (High Power DC Fan Motor) 

R200A0 051 D0760 NMB high power2.1. Výkonové axiálne ventilátory s jednosmerným motorom (High Power DC Axial-flow Fan Motor)

Podrobnejšie technické informácie, vrátane katalógového listu a presného typového označenia je možné nájsť na vebovej stránke:  

https://www.eminebea.com/en/product/airmover/fanmotor/dc/index,1,list1,5.shtml         

 • ide o výkonové ventilátory s vysokou účinnosťou, vyvinuté pre telekomunikačnézariadenia. Tieto ventilátory sa používajú v tých častiach a dieloch, kde je požadované silné prúdenie vzduchu a vysoká spoľahlivosť daná použitím guľôčkových ložísk od spoločnosti MinebeaMitsumi.
 • sú to rady/série: R150H, R172A, R172H, R200A 
 • prevádzková životnosť L10 = 70 000 h @ 40°C
 • rozmery: 152xfí172x51, fí172x51 a fí200x51 mm
 • materiál:
  • rám – hliník (čierny)
  • vrtuľa – plast (čierny) UL94V-0
 • ložiská: guľôčkové (ball bearing)
 • napájacie napätie: 24  alebo  48 VDC
 • ochrany motora:
  • pri zastavenom/zabrzdenom rotore (Locked Rotor)
  • proti opačnej/nesprávnej polarite napájacieho napätia (Reverse Polarity)  
 • výstupný signál:
  • otáčky rotora / tachosignál (Speed Signal)
 • riadenie otáčok (Speed Control):
  • je možné

F225A2 092 D07302.2. Výkonové radiálne ventilátory s jednosmerným motorom (High Power DC Motorized Impeller)

Vzduch je nasávaný ( prúdi/preteká) v smere osi obežného kolesa/vrtule a vyfukovaný v tangenciálnom smere.

Podrobnejšie technické informácie, vrátane katalógového listu a presného typového označenia je možné nájsť na vebovej stránke:  

https://www.eminebea.com/en/product/airmover/fanmotor/large_dcblower/         

 • ide o výkonové ventilátory s vysokou účinnosťou, vyvinuté pre telekomunikačné zariadenia. Tieto ventilátory sa používajú v tých častiach a dieloch, kde je požadované silné prúdenie vzduchu a vysoká spoľahlivosť daná použitím guľôčkových ložísk od  spoločnosti MinebeaMitsumi.
 • sú to rady/série: F175A(H,G); F220C; F225A(C,T); F250A; F280A 
 • prevádzková životnosť L10 = 70 000 h @ 40°C
 • rozmery: fí175x69; fí220x71; fí225x99; fí225x97; fí250x99 a fí280x129 mm
 • materiál obežného kolesa: hliník (F280A), oceľ (F250A), plast (ostatné typy)
 • ložiská: guľôčkové (ball bearing)
 • napájacie napätie: 24  alebo  48 VDC
 • ochrany motora:
  •  pri zastavenom/zabrzdenom rotore (Locked Rotor)
  • proti opačnej/nesprávnej polarite napájacieho napätia (Reverse Polarity)  
 • výstupný signál:
  • otáčky rotora / tachosignál (Speed Signal)
 • riadenie otáčok (Speed Control):
  • je možné

BG1002 B044 000 003. Radiálne dúchadlá (Blower Fans)

Vzduch je nasávaný ( prúdi/preteká) v smere osi obežného kolesa/vrtule a vyfukovaný v tangenciálnom smere cez výfukový otvor. 

Spoločnosť MinebeaMitsumi ponúka radiálne dúchadlá s jednosmerným motorom.

3.1. Radiálne dúchadlá s jednosmerným motorom (DC Blower Fan Motor)

Podrobnejšie technické informácie, vrátane katalógového listu a presného typového označenia je možné nájsť na vebovej stránke:  

https://www.eminebea.com/en/product/airmover/fanmotor/dcblower/

Už sa používa len nové označenie typov ventilátorov. Prevodovú tabuľku medzi starým a novým označením je možné nájsť na tejto vebovej adrese:

https://www.eminebea.com/en/news/2013/__icsFiles/afieldfile/2017/05/25/dcblowerfanmotor_model_1.pdf

 • Statický tlak prúdiaceho vzduchu je vysoký a preto sú najvhodnejšie pre chladenie samostatných zariadení a vykurovacích telies s vysokou hustotou namontovaných častí,  alebo s vysokým tlakovým spádom.  
 • rozmery: od fí45x20  po  fí145x39 mm
 • materiál:
  • rám – oceľ a plast (čierny) UL94V-0, alebo plast (čierny) UL94V-0
  • vrtuľa – plast (čierny) UL94V-0
 • ložiská: guľôčkové (ball bearing)
 • napájacie napätie: 24  alebo  48 VDC
 • ochrany motora:
  • pri zastavenom/zabrzdenom rotore (Locked Rotor)
  • proti opačnej/nesprávnej polarite napájacieho napätia (Reverse Polarity)  

Ako vhodnú pomôcku ešte uvádzame prevody (prepočet) jednotiek pre veličiny

P (statický tlak - Static Pressure) a Q (množstvo prúdiaceho vzduchu/prietok - Air Flow):

Statický tlak:

1 mm H2O = 9,8 Pa  ........................................................... 1 Pa = 0,102 mm H2O

1 mm Ag = 9,8 Pa  ............................................................ 1 Pa = 0,102 mm Ag

1 inch H2O = 249 Pa ........................................................ 1 Pa = 0,004 inch H2O

Prietok:

1 CFM = 0,472 l/s  ............................................................ 1 l/s = 2,12 CFM

1 CFM = 0,0283 m3/min  ................................................. 1 m3/min = 35,31 CFM

1 CFM = 1,699 m3/h  ....................................................... 1 m3/h = 0,59 CFM

NMB mouting 

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Uložiť
Nastavenie Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Akceptovť
Odmietnúť
Dozvedieť sa viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov a na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Tieto súbory cookies nám slúžia na monitoring návštevnosti webu.
Akceptovať
Odmietnúť