Hollého 59, Žilina  +421 41 5626291  trikve@trikve.sk

AAVID1Spoločnosť AAVID bola založená v r. 1964 ako Aavid Engineering a rýchlo si vybudovala vysoký kredit v oblasti chladenia elektronických systémov. Od r. 1999 jej názov  bol AAVID THERMALLOY, LLC a bola dcérskou spoločnosťou americkej spoločnosti AAVID THERMAL TECHNOLOGIES, INC. A od r. 2017 patrí do spoločnosti BOYD CORPORATION a jej názov je AAVID, THERMAL DIVISION OF BOYD CORPORATION. BOYD CORPORATION je americká spoločnosť, ktorá začínala v roku 1928 v kalifornskej oblasti Bay Area ako priemyselný výrobca. Hneď od začiatku svojej činnosti sa zamerali hlavne na inovatívne riešenia s vlastným vývojom a výrobou. A dnes je spoločnosť BOYD významný svetový inovátor vysoko výkonných integrovaných riešení v mnohých priemyselných oblastiach ako je letecký a kozmický priemysel, zdravotníctvo, spotrebná elektronika a rekreačné vozidlá. Hlavné sídlo spoločnosti BOYD CORPORATION je v meste Pleasanton, štát California. Najnovšie inovácie sú založené na využití vynikajúcich materiálov a riadeného prenosu tepla. Tieto vynikajúce materiály sú výsledkom dlhoročnej práce spoločnosti BOYD a riadený prenos tepla patrí spoločnosti AAVID. Podrobnejšie informácie k materiálom spoločnosti BOYD je možné nájsť na vebovej stránke https://www.boydcorp.com/engineered-materials.html pod názvom „Engineered Materials“.

Hlavné sídlo spoločnosti AAVID, THERMAL DIVISION OF BOYD CORPORATION je v americkom meste Laconia, štát New Hampshire.

Riešenia spoločnosti AAVID začali tradičnými systémami vzduchového chladenia,pokračovali náročnými systémami vzduchového chladenia a kvapalného chladenia s výmenníkmi tepla až po pokročilejšie chladenie vedením a dvojfázový prenos tepla. Spoločnosť AAVID je významnou svetovou spoločnosťou v oblasti ponorných chladiacich kotlových dosiek, ultratenkých parných komôr, termosifónov a komplexných zostáv s tepelnými trubicami pre aplikácie s veľkým tepelným tokom. Používajú jedinečné materiály, ako je titán a grafit, pri výrobe ľahkých a vysoko výkonných tepelných pások, tepelných rozdeľovačov, rámov a krytov.

V ďalšom sa zameriame na ponuku výrobkov spoločnosti BOYD CORPORATION, ktorá súvisí s chladením a prenosom tepla. Podrobnejšie informácie sú na vebových stránkach https://www.boydcorp.com/aavid.html v časti s názvom „Thermal“.  

Sú to výrobky spoločnosti AAVID, ktorá má dlhú históriu vo vývoji, návrhu, testovaní, optimalizácii a výrobe spoľahlivých vysokovýkonných riešení chladenia vo všetkých priemyselných odvetviach. Vďaka neustálej inovácii v strojárstve a vlastnej výrobe, AAVID poskytuje optimalizované a nákladovo efektívne tepelné riešenia a systémy využívajúce najširšiu škálu tradičných a pokročilých technológií chladenia. Výberom, integráciou alebo vývojom správnej technológie chladenia AAVID ponúka a dodáva také riešenia, ktoré môžu zvýšiť výkon, zmenšiť rozmery, zlepšiť funkčnosť a spoľahlivosť, ale aj znížiť výrobné a prevádzkové náklady celého zariadenia.

Vyberáme stručné informácie k tejto základnej skupine výrobkov:                        

1. Prenos tepla (Thermal)

1.1. Vzduchové chladenie (Air Cooling)

Air Cooling AAVIDPodrobnejšie informácie, tu: https://www.boydcorp.com/thermal/air-cooling.html                                                

1.1.1.  Chladiče (Heat Sinks)

1.1.2.  Ventilátory a dúchadlá (Fans & Blowers)

1.1.3.  Vzduchové výmenníky tepla (Air to Air Heat Exchangers)

1.1.4.  Vzduchom chladené rámy a kryty (Air Cooled Chassis & Enclosures)

1.2. Vodivé chladenie (Conduction Cooling)

Podrobnejšie informácie   https://www.boydcorp.com/thermal/conduction-cooling.html     

Ide o účinný prenos tepla zabezpečený priamym kontaktom s materiálmi, ktoré majú vysokú tepelnú vodivosť. Medzi takéto materiály tepelného rozhrania patria hlavne silikó-nové podložky. Veľkou výhodou vodivého chladenia je, že sú to pasívne riešenia, ktoré nevyžadujú pohyblivé komponenty a teda majú vysokú spoľahlivosť, menšie opotrebenie a nízku údržbu. 

1.2.1.  Rozdeľovače tepla (Heat Spreaders)

1.2.2.  Tepelné pásky a zbernice (Thermal Straps & Busses)

1.2.3.  Prvky tepelného rozhrania (Thermal Interface Materials)                                                

AAVID 21.3. Kvapalinové chladenie (Liquid Cooling)

Je to najúčinnejšie a najkompaktnejšie vysokovýkonné chladenie. Na prenos a rozptýlenie tepla sa využíva vyššia tepelná kapacita kvapalín. Preto môžu kvapaliny absorbovať a prenášať viac tepla ako vzduch. AAVID má širokú ponuku výrobkov s kvapalinovým chladením. Od krytov alebo malých chladiacich dosiek až po zložité chladiace systémy,ktoré používajú viac technológií chladenia.

Podrobnejšie informácie tu:

https://www.boydcorp.com/thermal/liquid-cooling

1.3.1.  Kvapalinou chladené platne (Liquid Cold Plates)

1.3.2.  Kvapalinové výmenníky tepla (Liquid Heat Exchangers)

1.3.3.  Systémy kvapalinového chladenia okolia (Ambient Liquid Cooling Systems)           

1.3.4.  Recirkulačné chladiče (Recirculation Chillers)

1.3.5.  Kvapalinou chladené rámy a kryty (Liquid Cooled Chassis & Enclosures)

Heat Pipe Heat Pipe AAVID1.4. Dvojfázové chladenie (Two Phase Cooling)

Spoločnosť AAVID je už viac ako 50 rokov priekopníkom vo vývoji a používaní dvojfá-zového chladenia, ktoré má významnú úlohu pri vývoji a používaní tepelných trubíc, parných komôr a termosifónov. Špičkové inžinierske, výrobné a testovacie schopnosti spoločnosti AAVID umožňujú inovatívne riešenia, ktoré dokážu splniť najprísnejšie požiadavky, od náročných medicínskych aplikácií až po prísne vesmírne a námorné prístroje.

Podrobnejšie informácie tu: https://www.boydcorp.com/thermal/two-phase-cooling.html                                      

1.4.1.  Tepelné trubice a príslušenstvo (Heat Pipes & Heat Pipes Assemblies)

1.4.2.  Parné komory a príslušenstvo (Vapor Chambers & Vapor Chambers Assemblies)

1.4.3.  Termosifóny (Thermosiphons)

1.4.4.  Ponorné chladenie (Immersion Cooling)

Thermal Accessories AAVID1.5. Doplnky / príslušenstvo k prenosu tepla (Thermal Accessories)

Kompletné riešenie riadeného prenosu tepla vyžaduje nielen kľúčový komponent, ako je chladič alebo kvapalinou chladená platňa, ale aj ďalšie prvky na inštaláciu a optimálny výkon. Medzi takéto doplnky patria napríklad prvky pre spojenie chladiacej kvapaliny a zdroja tepla, tepelne vodivá izolácia a materiály tepelného rozhrania.

Podrobnejšie informácie tu: https://www.boydcorp.com/thermal/accessories-components.html                                       

Do tejto skupiny výrobkov patria:

1.5.1.  Prvky tepelného rozhrania (Thermal Interface Materials)

1.5.2.  Rebrá na prenos tepla (Heat Transfer Fins)

1.5.3.  Príslušenstvo k tepelným trubiciam (Heat Pipes)           

1.5.4.  Montážne prvky (Mounting Hardware)

1.5.5.  Izolačné a mechanické prvky (Insulation Products & Hardware)

Dokumentácia na stiahnutie:  

Katalógy a technické brožúry od  spoločnosti AAVID.

https://pdf.directindustry.com/pdf/aavid-thermalloy-157466.html

116 stranový katalóg štandardných výrobkov (Standard Products Catalog)

                                      

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Uložiť
Nastavenie Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Akceptovť
Odmietnúť
Dozvedieť sa viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov a na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Tieto súbory cookies nám slúžia na monitoring návštevnosti webu.
Akceptovať
Odmietnúť