Hollého 59, Žilina  +421 41 5626291  trikve@trikve.sk

INFINEON  TECHNOLOGIES AG je nemecká spoločnosť, ktorá bola založená v r. 1999. Vznikla oddelením polovodičových komponentov od materskej spoločnosti Siemens AG. Vedenie spoločnosti má sídlo v nemeckom meste Neubiberg pri Mníchove.  

Podrobnejšie informácie o spoločnosti INFINEON  TECHNOLOGIES, ďalej už len INFINEON, je možné si pozrieť cez tento link: https://www.infineon.com/.

INFINEON je svetový líder s veľmi širokou ponukou polovodičových komponentov a riešení a je možné si ju pozrieť cez tento link:https://www.infineon.com/cms/en/product/.

Ďalej sa zameriame len na elektronické súčiastky, ktoré sú určené predovšetkým pre priemyselné aplikácie a výrobkov z oblasti výkonovej elektroniky. Túto ponuku si môžete pozrieť cez tento link: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/.

Našu ponuku výberu elektronických súčiastok od INFINEONu si rozdelíme najprv na dve hlavné kategórie:

 • Výkonové polovodičové súčiastky
 • Integrované obvody

Ďalej bude naša prezentácia zameraná hlavne na výkonové polovodičové súčiastky.

Túto kategóriu ďalej rozdelíme podľa čipov do týchto troch hlavných skupín: 

 1. Čipy na báze Si
 2. Čipy na báze SiC
 3. Čipy na báze GaN

V rámci týchto hlavných skupín ešte rozdelíme výkonové súčiastky na:

 • Diskrétne prvky
 • Moduly

1. Elektronické súčiastky s čipmi na báze Si

1.1. Diskrétne prvky

1.1.1. Diódy

Prehľad ponúkaných diskrétnych diód, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/.

1.1.1.1. Diódy usmerňovacie (štandardné) – označenie typu začína písmenom „D“
1.1.1.1.1. Diódy v púzdre so skrutkou (Stud)

Základné technické údaje:

 • VRRM = (1 800 alebo 2 200) V
 • IFAVM = (250 alebo 400) A
 • púzdro …. SW27 M12 alebo SW41 M24

1.1.1.1.2. Diódy v púzdre tableta (Ceramic Disc)

Základné technické údaje:

 • VRRM = (400 až 9 000) V
 • IFAVM = (120 až 8 400) A
 • púzdra: (fí42x14 až fí150x26) mm
1.1.1.2. Zváračkové diódy v púzdre púzdre tableta – označenie typu má písmena „DN“

Základné technické údaje:

 • VRRM = 600 V
 • IFAVM = (4 550 až 8 470) A
 • púzdra: (fí38x4 až fí65x5) mm

Prehľad ponúkaných diód vrátane základných informácií a katalógových listov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/thyristor-diode-discs/welding-diodes/.

1.1.1.3. Rýchle diódy (Fast Diodes)
1.1.1.3.1. Dióda v púzdre so skrutkou – typ D56S45C

Základné technické údaje:

 • VRRM = 4 500 V
 • IFAVM = 56 A
 • trr = 3 us
 • púzdro: SW27 M12
1.1.1.3.2. Dióda v púzdre tableta – typ D291S45T

Základné technické údaje:

 • VRRM = 4 500 V
 • IFAVM = 291 A
 • púzdro: fí58x26 mm
1.1.1.4. Diódy spätné (Freewheeling) v púzdre tableta – označenie typu začína písm. „D“

Základné technické údaje:

 • VRRM = (4 500 alebo 6 500) V
 • púzdro: výška - 26 mm, priemer - fí (100, 120 alebo 172) mm           
 • používajú sa spolu s prvkami IGBT a IGCT

Prehľad ponúkaných diód vrátane základných informácií a katalógových listov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/thyristor-diode-discs/diode-discs/igct-igbt-freewheeling-diodes/.

1.1.1.5. Diódy veľmi rýchle (UltraFast Recovery and HyperFast Recovery Diodes)
1.1.1.5.1. Diódy v púzdre TO-220, rad „Rapid 2“ – označenie typu začína písm. „IDP“

Základné technické údaje:

 • VRRM = 650 V
 • IF = (8 až 30) A, jedna dióda v púzdre
 • IF = (2x10) A, dve diódy v púzdre - spoločné katódy (SK)
 • spínacia frekvencia = (40 až 100) kHz 
 • trr = (42 až 114) ns
1.1.5.2. Diódy v púzdre TO-220 FP (FullPAK), rad „Rapid 2“
 • označenie typu začína písmenami „IDV“

Základné technické údaje:

 • VRRM = 650 V
 • IF = (8 až 17,5) A, jedna dióda v púzdre
 • spínaia frekvencia = (40 až 100) kHz
 • trr = (40 až 65) ns
1.1.1.5.3. Diódy v púzdre TO-247 FP (FullPAK), rad „Rapid 2“
 • označenie typu začína písm. „IDW“

Základné technické údaje:

 • VRRM = 650 V
 • IF = (15 až 40) A, jedna dióda v púzdre
 • spínaia frekvencia = (40 až 100) kHz
 • trr = (47 až 129) ns
1.1.1.5.4. Dióda v púzdre TO-247 FP (FullPAK), rad „Rapid 1“
 • Označenie typu začína písmenami „IDFW“

Základné technické údaje:

 • VRRM = 650 V
 • IF = 40 A, jedna dióda v púzdre, trr = 76 ns
 • IF = 2x30 A, dve diódy v púzdre - spoločné katódy (SK), trr = 112 ns

Prehľad ponúkaných diód vrátane základných informácií a katalógových listov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/silicon-diodes/650v-rapid-1-and-rapid-2/.

1.1.1.6. Diódy s veľmi mäkkým vypínaním (Ultra Soft Diodes)

Sú to diskrétne diódy v púzdre TO263-3,  TO220-2 alebo TO247-3

Označenie typu začína písmenami:

 • IDB …..... púzdro TO263-3, VRRM = (600 alebo 1 200) V      
 • IDP …...... púzdro TO220-2, VRRM = (600 alebo 1 200) V  
 • IDW …..... púzdro TO247-3, VRRM = 600 V  

Základné technické údaje:

 • VRRM = (600 alebo 1 200) V
 • IF = (15 až 30) A / IDB; (12 až 45) A / IDP; (50 až 100) A / IDW;
 • trr = (87 až 243) ns / IDB; (87 až 243) ns / IDP; (115 až 143) ns / IDW;

 

1.1.2. Tyristory fázovo riaditeľné (Standard Recovery)

1.1.2.1. Tyristory v púzdre tableta (Ceramic Disc) – označenie typu začína písmenom „T“

Základné technické údaje:

 • VRRM = (200 až 10 000) V
 • ITAVM = (245 až 4 640) A
 • púzdra: (fí42x14 až fí172x40) mm

Prehľad ponúkaných diskrétnych tyristorov vrátane základných informácií a katalógo-vých listov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/thyristor-diode-discs/thyristor-discs/.

1.1.3. MOSFETy (MOSFETs)

Kompletnú ponuku diskrétnych MOSFETov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/

My ďalej stručne predstavíme ponuku len výkonových MOSFETov pre priemyselné aplikácie (> 250 W). Teda budú to diskrétne výkonové MOSFETy s čipmi na báze Si, N-ka-nálom a technológiou „CoolMOS“. Na vebových stránkach INFINEONu sú uvedené pod názvom: CoolMOS™ N-Channel Power MOSFET.

1.1.3.1. N-MOSFETy, G7 rad (family)

Označenie typu začína „IPDD“ / DDPAK alebo „IPT“ / TO-Leadless 

Základné technické údaje:

 • VDSmax = (600 alebo 650) V
 • IDmax = (13 až 47) A / DDPAK; (14 až 75) A / TO-Leadless
 • RDS(on) = (190 až 50) mOhm / DDPAK;  (195 až 28) mOhm / TO-Leadless
 • púzdra: DDPAK (HDSOP) / SMD; TO-Leadless (HDSOF-8) / 

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným MOSFETom radu G7 je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/coolmos-c7/600v-and-650v-coolmos-g7/.

1.1.3.2. N-MOSFETy, C7 rad (family)

Označenie typu pre jednotlivé púzdra začína: 

 • „IPB“ / D2PAK (TO-263) 
 • „IPD“ / DPAK (TO-252) 
 • „IPL“ / ThinPAK 8x8 
 • „IPP“ / TO-220 
 • „IPA“ / TO-220FP  (FullPAK) 
 • „IPW“ / TO-247 
 • „IPZ“ / TO-247-4 

* Základné technické údaje:

 • VDSmax = (600 alebo 650) V
 • „IPB“ …... IDmax = (11 až 50) A;  RDS(on) = (225 až 40) mOhm
 • „IPD“ …... IDmax = (11 až 13) A;  RDS(on) = (225 až 180) mOhm
 • „IPL“ …... IDmax = (10 až 29) A;  RDS(on) = (230 až 65) mOhm
 • „IPP“ …... IDmax = (11 až 46) A;  RDS(on) = (225 až 45) mOhm
 • „IPA“ …... IDmax = (7 až 18) A;  RDS(on) = (225 až 45) mOhm
 • „IPW“ …... IDmax = (13 až 109) A;  RDS(on) = (190 až 17) mOhm
 • „IPZ“ …... IDmax = (22 až 109) A;  RDS(on) = (99 až 17) mOhm

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným MOSFETom radu C7 je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/coolmos-c7/600v-and-650v-coolmos-c7/.

1.1.3.3. N-MOSFETy, P7 rad (family)

Označenie typu pre jednotlivé púzdra začína:

 • „IPB“ / D2PAK (TO-263) 
 • „IPD“ / DPAK (TO-252) 
 • „IPN“ / (SOT-223) 
 • „IPL“ / ThinPAK 8x8 
 • „IPP“ / TO-220 
 • „IPA“ / TO-220FP  (FullPAK)
 • „IPAN“ / TO-220FP  (FullPAK, N. L.) 
 • „IPAW“ / TO-220FP  (FullPAK, W. C.)
 • „IPW“ / TO-247 
 • „IPZA“ / TO-247-4-3 

Základné technické údaje:

 • VDSmax =  600 V
 • „IPB“ …... IDmax = (9 až 61) A;  RDS(on) = (360 až 45) mOhm
 • „IPD“ …... IDmax = (6 až 18) A;  RDS(on) = (600 až 180) mOhm
 • „IPN“ …... IDmax = (6 až 9) A;  RDS(on) = (600 až 360) mOhm
 • „IPL“ …... IDmax = (10 až 41) A;  RDS(on) = (365 až 65) mOhm
 • „IPP“ …... IDmax = (6 až 48) A;  RDS(on) = (600 až 60) mOhm
 • „IPA“ …... IDmax = (6 až 48) A;  RDS(on) = (600 až 60) mOhm
 • „IPAN“ …... IDmax = (6 až 18) A;  RDS(on) = (600 až 180) mOhm
 • „IPAW“ ….. IDmax = (6 až 18) A;  RDS(on) = (600 až 180) mOhm
 • „IPW“ …... IDmax = (18 až 101) A;  RDS(on) = (180 až 24) mOhm
 • „IPZA“ …... IDmax = (18 až 101) A;  RDS(on) = (180 až 24) mOhm

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným MOSFETom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/coolmos-p7/600v-coolmos-p7/.

1.1.3.4. N-MOSFETy, S7 rad (family)

Označenie typu pre jednotlivé púzdra začína: 

 • „IPP“ / TO-220
 • „IPT“ / TO-Leadless  (HSOF-8)

Základné technické údaje:

 • VDSmax =  600 V
 • „IPP“ …... IDmax = 23 A;  RDS(on) = 22 mOhm
 • „IPT“ …... IDmax = (8 až 23) A;  RDS(on) = (65 až 22) mOhm

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným MOSFETom radu P7 je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/600v-coolmos-s7/.

1.1.3.5. N-MOSFETy, CFD7 rad (family)

Označenie typu pre jednotlivé púzdra začína: 

 • „IPB“ / D2PAK (TO-263) 
 • „IPD“ / DPAK (TO-252) 
 • „IPL“ / ThinPAK 8x8 
 • „IPP“ / TO-220 
 • „IPA“ / TO-220FP  (FullPAK) 
 • „IPW“ / TO-247 

Základné technické údaje:

 • VDSmax = 600 V
 • „IPB“ …... IDmax = (7 až 50) A;  RDS(on) = (360 až 40) mOhm
 • „IPD“ …... IDmax = (7 až 16) A;  RDS(on) = (360 až 1454) mOhm
 • „IPL“ …... IDmax = (12 až 40) A;  RDS(on) = (225 až 60) mOhm
 • „IPP“ …... IDmax = (7 až 31) A;  RDS(on) = (360 až 70) mOhm
 • „IPA“ …... IDmax = (5 až 11) A;  RDS(on) = (360 až 125) mOhm
 • „IPW“ …... IDmax = (14 až 101) A;  RDS(on) = (170 až 18) mOhm

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným MOSFETom radu CFD7 je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/600v-coolmos-cfd7/.

 

1.1.4. IGBTy (IGBTs)

Kompletnú ponuku diskrétnych IGBTov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/.

Na tejto vebovej stránke sú diskrétne IGBTy rozdelené do dvoch nasledovných skupín:  

1.1.4.1. IGBT s antiparalelnou (spätnou) diódou, pre priemyselné aplikácie 

K tejto skupine diskrétnych IGBTov je možné nájsť stručné informácie cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/discrete-igbt-with-anti-parallel-diode/.

V tejto skupine sú nasledovné podskupiny s informáciou o napätí VCE a technológii:

 • 600V/1200V TRENCHSTOP
 • 600V/1200V high-speed IGBTs
 • 600V RC(Reverse Conducting)-Drives and RC-Drives Fast
 • 650V/1200V/1350V/1600V Next Generation Reverse Conducting IGBT
 • 1100V/1200V/1350V 3rd Generation Reverse Conducting IGBT
 • 1200V RC-E Reverse Conducting IGBT

Kliknutím na jednotlivé podskupiny je možné nájsť základné informácie a katalógové listy k ponúkaným IGBTom.

1.1.4.2. IGBT bez antiparalelnej (spätnej) diódy, pre priemyselné aplikácie 

K tejto skupine diskrétnych IGBTov je možné nájsť stručné informácie cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-discretes/discrete-igbt-without-anti-parallel-diode/.

V tejto skupine sú nasledovné podskupiny s informáciou o napätí VCE a technológii:

 • 600V/1200V TRENCHSTOP
 • 600V/1200V HighSpeed 3
 • 600V TRENCHSTOP Perf.
 • 650V TRENCHSTOP 5
 • 600V Gen 6.2

Kliknutím na jednotlivé typy / označenie IGBTov je možné nájsť základné informácie a katalógové listy.

 

1.2. Moduly

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných informácií a katalógových listov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/thyristor-diode-modules/.

 

1.2.1. Diódové moduly (Diode Modules)

1.2.1.1. Moduly s diódami usmerňovacími
1.2.1.1.1. Jedna dióda v púzdre – označenie typu začína písmenami „ND“ alebo „DZ“

Základné technické údaje pre typy „ND“:

 • VRRM = (1 200 až 1 800) V
 • IFAVM = (104 až 350) A
 • púzdra: (20x92x30; 34x94x30; 70x104x80) mm

Základné technické údaje pre typy „DZ“:

 • VRRM = (1 800 až 4 400) V
 • IFAVM = (950 až 1 100) A
 • púzdro: (70x104x80) mm
1.2.1.1.2. Dve diódy, zapojenie:
 • v sérii (vetva) – označenie typu začína písmenami „DD“
 • spoločné katódy – označenie typu začína písmenami „DD-K“

Základné technické údaje:

 • VRRM = (1 200 až 4 400) V
 • IFAVM = (89 až 710) A
 • púzdra: (20x92x30) mm / Power Block; (34x94x30) mm / Power Bl. alebo Eco Block
 •             (50x92x53) mm / Prime Block alebo Eco Bl.; (60x124x52) mm / Power Block
1.2.1.1.3. Diódové mostíky trojfázové (Diode Bridges)
 • označenie typu začína písmenami „DDB6U“

Základné technické údaje:

 • VRRM = (1 200 až 1 800) V
 • ID = (85 až 215) A
 • púzdra: (54x94x30) mm / ISOPACK;  (45x107x17) mm / EconoBRIDGE
1.2.1.1.4. Diódové mostíky trojfázové s brzdovým spínačom (Diode Bridges with Brake Chopper)
 • označenie typu začína písmenami „DDB6U“

Základné technické údaje:

 • VRRM = 1 600 V
 • ID = (84 až 180) A
 • púzdro: (45x107x17) mm / EconoBRIDGE
1.2.1.1.5. Diódové mostíky trojfázové s brzdovým spínačom a NTC (Diode Bridges with Brake Chopper and NTC)
 • označenie typu začína písmenami „DDB6U“

Základné technické údaje:

 • VRRM = 1 600 V
 • ID = (75 až 134) A
 • púzdra: (34x48x12) mm / EasyBRIDGE 1; (45x107x17) mm / EconoBRIDGE

1.2.2. Tyristorové moduly (Thyristor Modules)

Sú to moduly s fázovo riaditeľnými tyristormi. 

1.2.2.1. Moduly s jedným tyristorom – označenie typu začína písmenami „TZ“ 

Základné technické údaje:

 • VRRM = (1 200 až 3 600) V
 • ITAVM = (150 až 600) A
 • púzdra: (50x92x53) mm / Power Block; (70x104x80) mm / Power Block a Eco Block
1.2.2.2. Moduly s dvoma tyristormi zapojenými v sérii (vetva)
 • označenie typu začína písmenami „TT“ 

Základné technické údaje:

 • VRRM = (1 400 až 1 600) V
 • ITAVM = (55 až 119) A
 • púzdra: (20x92x30) mm / Power Block alebo Eco Block

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • VRRM = (1 200 až 2 200) V
 • ITAVM = (122 až 240) A
 • púzdra: (34x94x30) mm / Power Block alebo Eco Block

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • VRRM = (1 400 až 2 600) V
 • ITAVM = (150 až 380) A
 • púzdra: (50x92x53) mm / Power Block alebo Eco Block  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • VRRM = (1 200 až 3 800) V
 • ITAVM = (240 až 820) A
 • púzdro: (60x124x52) mm / Power Block
1.2.2.3. Moduly s dvoma tyristormi zapojenými antiparalelne, AC spínač (AC-Switch) (Thyristor Soft Starter Modules)
 • označenie typu začína písmenami „STT“ 

Základné technické údaje:

 • VRRM = 1 600 V
 • Ioverload (21 s) = (800 až 2 180) A
 • púzdro: (55x134x100) mm

Prehľad ponúkaných modulov vrátane základných informácií a katalógových listov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/tyristor-soft-starter-modules/.

1.2.2.4. Modul s trojfázovým AC spínačom (Fully Controled AC-Switches)
 • označenie typu začína písmenami „TTW3C“ 

Základné technické údaje:

 • VRRM = 1 600 V
 • IRMSM = 85 A
 • púzdro: (54x94x30) mm / ISOPACK

Základné informácie a katalógové listy k ponúkanému modulu je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/bridge-rectifier-ac-switches/.

1.2.2.5. Modul s trojfázovým riadeným usmerňovačom (Fully Controled Bridges)
 • označenie typu začína písmenami „TTB6C“ 

Základné technické údaje:

 • VRRM = 1 600 V
 • IRMSM = (135 alebo 165) A
 • púzdro: (54x94x30) mm / ISOPACK

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným modulom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/bridge-rectifier-ac-switches/.

1.2.3. Tyristory/diódy moduly (Thyristors/Diodes Modules)

Sú to moduly s fázovo riaditeľnými tyristormi a usmerňovacími diódami. Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným modulom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/bridge-rectifier-ac-switches/.

1.2.3.1. Poloriadené mostíky trojfázové (Half Controlled Bridges)
 • označenie typu začína „TDB6HK“ 

Základné technické údaje:

 • VDRM/VRRM = 1 600 V
 • IRMSM = 95 A
 • púzdro: (54x94x30) mm / ISOPACK
1.2.3.2. Poloriadené mostíky trojfázové s brzdovým spínačom (Half Controlled Bridges with Brake Chopper)
 • označenie typu začína „TDB6HK“ 

Základné technické údaje:

 • VDRM/VRRM = 1 600 V
 • IRMSM = 180 A
 • púzdro: (45x108x17) mm / EconoBRIDGE
1.2.3.3. Poloriadené mostíky trojfázové s brzdovým spínačom a NTC (Half Controlled Bridges with Brake Chopper and NTC)
 • označenie typu začína „TDB6HK“ 

Základné technické údaje:

 • VDRM/VRRM = 1 600 V
 • IRMSM = (240 alebo 360) A
 • púzdro: (45x108x17) mm / EconoBRIDGE

1.2.4. IGBTové moduly (IGBT Modules)

Ponuka modulov je veľmi široká. Najznámejšie rady / rodiny / série sú nasledovné:

 • 62 mm … IGBT2, IGBT3, IGBT4
 • Easy families … IGBT3, IGBT4, IGBT5, IGBT7, IGBT HS3, IGBT TS5
 • Econo families … DUAL3, PIM 2&3, PACK 2&3, PACK 4, BRIDGE, PACK+
 • IHM (High Power) / IHV (High Voltage) B-series … IGBT3, IGBT4
 • PrimePACK … IGBT4, IGBT5
 • XHP (High Power) … IGBT3

Základné informácie k uvedeným radom / rodinám / sériam je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/igbt-modules/.

Kliknutím na jednotlivé rady / rodiny / série je možné nájsť základné informácie aj katalógové listy.

1.2.5. Inteligentné výkonové moduly (Intelligent Power Modules - IPM)

Ponuka týchto modulov je veľmi široká. Tieto IPM obsahujú rôzne polovodiče v rôznych púzdrach a rôznych napäťových a prúdových triedach. Sú rozdelené do troch hlavných skupín / rodín (families): Compact, Standard a Performance.

Časť IPM má obchodnú značku (™) „CIPOS“. Sú to nasledovné rodiny (families) IPM:

CIPOS Nano, CIPOS Micro, CIPOS Tiny, CIPOS Mini a CIPOS Maxi.

Sú to vysoko integrované a kompaktné výkonové moduly, navrhnuté pre pohony motorov v domácich spotrebičoch, ale aj vo ventilátoroch a čerpadlách.

Základné informácie k uvedeným IPM je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/intelligent-power-modules-ipm/.

Kliknutím na jednotlivé rady / rodiny / série je možné nájsť základné informácie aj katalógové listy.

2. Elektronické súčiastky s čipmi na báze SiC

2.1. MOSFETy s čipmi na báze SiC (Silicon Carbide MOSFETs)

Základné informácie k týmto prvkom, ktoré majú obchodnú značku (™) „CoolSiC“, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/.

Ďalej si stručne predstavíme MOSFETy pre priemyselné aplikácie.

2.1.1. MOSFETy diskrétne (Silicon Carbide MOSFET Discretes)

Označenie typu pre jednotlivé púzdra začína písmenami: 

 • „IMBF“ / TO263-7
 • „IMW“ / TO247-3
 • „IMZA“ / TO247-4

Základné technické údaje:

 • „IMBF“ -- VDSmax = 1 700 V; IDmax = (5,2 až 9,8) A;  RDS(on) = (1,0 až 0,45) Ohm
 • „IMW“ -- VDSmax = 1 200 V; IDmax = (4,7 až 56) A;  RDS(on) = (350 až 30) mOhm     
 • „IMZA“ -- VDSmax = 650 V; IDmax = (20 až 39) A;  RDS(on) = (107 až 48) mOhm

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným MOSFETom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/discretes/.

2.1.2. MOSFETové moduly (Silicon Carbide MOSFET Modules)

Označenie typu a základné technické údaje:

 • „F3L“ / 3-Level … VDSS = 1 200 V; RDS(on) = (11 až 15) mOhm     
 • „FF“ / Dual … VDSS = 1 200 V; RDS(on) = (6 až 45) mOhm                           
 • „F4“ / Fourpack … VDSS = 1 200 V; RDS(on) = 23 mOhm 
 • „FS“ / Sixpack … VDSS = 1 200 V; RDS(on) = 45 mOhm 
 • „DF“ / Booster … VDSS = 1 200 V; RDS(on) = (11 alebo 23) mOhm   

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným MOSFETovým modulom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/silicon-carbide/modules/.

2.2. SCHOTTKY diódy s čipmi na báze SiC(Silicon Carbide Schottky Diodes)

2.2.1. SCHOTTKY diódy diskrétne, pre priemyselné aplikácie

Označenie typu pre jednotlivé púzdra začína písmenami: 

 • „IDK“ / TO-263 real 2pin, G5, 1 200 V
 • „IDK“ / D2PAK real 2pin, G5, 650 V
 • „IDD“ / DPAK (TO-252), G3, 600 V
 • „IDM“ / DPAK (TO-252), G5, 1 200 V
 • „IDDD“ / DDPAK (HDSOP), G6, 650 V
 • „IDL“ / ThinPAK, G6, 650 V
 • „IDH“ / TO-220 real 2pin, G3, 600 V
 • „IDH“ / TO-220 real 2pin, G5, (650 alebo 1 200) V
 • „IDH“ / TO-220 real 2pin, G6, 650 V
 • „IDW“ / TO-247, G5, (650 alebo 1 200) V
 • „IDWD“ / TO-247 real 2pin, G5, 1 200 V

Základné technické údaje:

 • „IDK“ …... VDCmin = 1 200 V; IFmax = (2 až 20) A; VF = (1,4 až 1,65) V
 • „IDK“ …... VDCmin = 650 V; IFmax = (2 až 20) A; VF = (1,4 až 1,65) V
 • „IDD“ …... VDCmin = 600 V; IFmax = (3 až 10) A; VF = (1,8 až 2,1) V
 • „IDM“ …... VDCmin = 1 200 V; IFmax = (2 až 10) A; VF = (1,4 až 1,65) V
 • „IDDD“ …... VDCmin = 650 V; IFmax = (4 až 20) A; VF = 1,25 V
 • „IDL“ …... VDCmin = 650 V; IFmax = (2 až 12) A; VF = 1,5 V
 • „IDH“ / G3 …... VDCmin = 600 V; IFmax = (3 až 12) A; VF = (1,8 až 2,1) V
 • „IDH“ / G5 …... VDCmin = 650 V; IFmax = (2 až 20) A; VF = 1,5 V
 • „IDH“ / G5 …... VDCmin = 1 200 V; IFmax = (2 až 20) A; VF = (1,4 až 1,65) V
 • „IDH“ / G6 …... VDCmin = 650 V; IFmax = (4 až 20) A; VF = 1,25 V
 • „IDW“ / G5 …... VDCmin = 650 V; IFmax = (10 až 40) A; VF = 1,5 V
 • „IDW“ / G5 …... VDCmin = 1 200 V; IFmax = (10 až 40) A; VF = 1,4 V
 • „IDWD“ / G5 …... VDCmin = 1 200 V; IFmax = (10 až 40) A; VF = 1,4 V

Základné informácie a katalógové listy k ponúkaným SCHOTTKY diódam, ktoré majú obchodnú značku (™) „CoolSiC“, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/coolsic-schottky-diodes/?redirId=127503.

2.3. Hybridné moduly (Hybrid Modules)

Sú to moduly, ktoré majú ako výkonové prvky:

 • tranzistory IGBT s čipmi na báze Si    a
 • diódy SCHOTTKY na báze SiC

INFINEON ponúka hybridné moduly s nasledovnými čipmi IGBTov:

 • TRENCHSTOP 5 H5
 • High Speed H3

Ponúkané hybridné moduly sú v púzdrach EasyPACK 1B a EasyPACK 2B.

Prehľad ponúkaných modulov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/wide-band-gap-semiconductors-sic-gan/silicon-carbide-sic/coolsic-hybrid-modules/.

3. Elektronické súčiastky s čipmi na báze GaN

Základné informácie o elektronických súčiastkách s čipmi na báze GaN a ich porovnanie s čipmi na báze Si je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/wide-band-gap-semiconductors-sic-gan/gallium-nitride-gan/.

Podľa týchto informácií INFINEON ponúka:

 • GaN HEMTs pod obchodnou značkou „CoolGaN“
  sú to výkonové prvky pre vysoké rýchlosti spínania
 • budiče prvkov GaN HEMTs pod obchodnou značkou „GaN Eice Driver“

3.1. Výkonové spínacie prvky s čipmi na báze GaN (GaN HEMTs)

Ponúkané prvky sú v púzdrach SMD a označenie typu začína písmenami: 

 • „IGO“ / DSO-20; VDSmax = 600 V, RDS(on) max =  70 mOhm
 • „IGOT“ /  DSO-20; VDSmax = 600 V, RDS(on) max =  70 mOhm
 • „IGT“ / HSOF-8; VDSmax = 400 V, RDS(on) max =  70 mOhm
 • „IGT“ / HSOF-8; VDSmax = 600 V, RDS(on) max =  (70 alebo 190) mOhm
 • „IGLD“ / LSON-8; VDSmax = 600 V, RDS(on) max =  (70 alebo 190) mOhm

K jednotlivým púzdram, za „ ; „ sú ešte pridané aj základné elektrické parametre.

Prehľad ponúkaných prvkov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/wide-band-gap-semiconductors-sic-gan/gallium-nitride-gan/.

3.2. Budiče výkonových prvkov s čipmi na báze GaN (GaN Eice Driver)

Sú to jednokanálové, galvanicky izolované budiče typu „High-side“ pre výkonové spínacie prvky GaN HEMTs.

Základné informácie k týmto integrovaným obvodom (budičom) je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/high-side-gate-drivers-gan-eicedriver/?redirId=104516.

Ponúkané prvky sú v púzdrach SMD a označenie typu začína písmenami: 

 • „1EDF“ / DSO-16; Napäťová trieda = 650 V, Výstupný prúd (source/sink) = 4 / 8 A
 • „1EDF“ / TFLGA-13; Napäťová trieda = 650 V, Výstupný prúd (source/sink) = 4 / 8 A
 • „1EDS“ / DSO-16; Napäťová trieda = 650 V, Výstupný prúd (source/sink) = 4 / 8 A

K jednotlivým púzdram, za „ ; „ sú ešte pridané aj základné elektrické parametre.

4. Elektronické integrované obvody (ICs)

Aj v tejto skupine elektronických súčiastok, má INFINEON širokú ponuku, čo je možné si pozrieť cez tento link: https://www.infineon.com/cms/en/product/.

V súvislosti s našim zameraním sa na elektronické súčiastky pre priemyselné aplikácie zariadení výkonovej elektroniky, zo širokej ponuky INFINEONu si pre ďalšie stručné informácie vyberieme tieto skupiny komponentov:

 • Budiče výkonových tranzistorov (Gate Drivers ICs)
 • IO pre riadenie motorov (Motor Control ICs)
 • Komponenty pre DC – DC meniče (DC – DC Converters)
 • Komponenty pre AC – DC meniče (AC – DC Power Conversion)

4.1. Budiče výkonových tranzistorov (Gate Drivers ICs)

Budiče sú IO, ktoré tvoria interfejs medzi riadiacimi signálmi, digitálneho alebo analógového kontrolera, a výkonovými spínačmi, ktorými môžu byť:

 • IGBTy a MOSFETy s čipmi na báze Si 
 • MOSFETy s čipmi na báze SiC
 • HEMTy s čipmi na báze GaN

INFINEON ponúka budiče, ako IO, s obchodným názvom EiceDRIVER™ , ktoré sú ur-čené pre všetky tieto výkonové spínače.

Základné informácie k týmto budičom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/.

Z uvedenej ponuky vyberáme nasledovné skupiny budičov:

4.1.1. Budiče horného spínača (High Side Drivers) pre MOSFETy a IGBTy

Horný spínač je ten, ktorého „DRAIN / COLLECTOR“ je pripojený na + pól zdroja. Sú to jedno alebo dvoj kanálové budiče.

Prehľad ponúkaných budičov horného spínača, vrátane základných informácií a katalógo-vých listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/high-side-drivers/.

4.1.2. Budiče dolného spínača (Low Side Drivers) pre MOSFETy a IGBTy

Dolný spínač je ten, ktorého „SOURCE / EMITTER“ je pripojený na - pól zdroja.

Sú to jedno alebo dvoj kanálové budiče.

Prehľad ponúkaných budičov dolného spínača, vrátane základných informácií a katalógo-vých listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/low-side-drivers/.

4.1.3. Budiče horného a dolného spínača (High and Low Side Drivers)

pre MOSFETy a IGBTy

Spínače sú zapojené do série (vetva), pričom „DRAIN / COLLECTOR“ horného spínača je pripojený na + pól zdroja a „SOURCE / EMITTER“ dolného spínača je pripojený na

 • pól zdroja.

Prehľad ponúkaných budičov horného a dolného spínača, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/high-and-low-side-drivers/.

4.1.4. Budiče spínačov v polomostíku (Half-Bridge Drivers) pre MOSFETy a IGBTy

Prehľad ponúkaných budičov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/half-bridge-drivers/.

4.1.5. Budiče spínačov v mostíku (Full Bridge Drivers) pre MOSFETy a IGBTy

Prehľad ponúkaných budičov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/full-bridge-drivers/.

4.1.6. Budiče spínačov v trojfázovom zapojení (Three Phase Drivers)

pre MOSFETy a IGBTy

Prehľad ponúkaných budičov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/three-phase-drivers/.

4.2. IO pre riadenie motorov (Motor Control ICs)

INFINEON ponúka riešenia pre systémy riadenia motorov aj v priemyselných apliká-ciach. Základné informácie k IO pre riadenie motorov je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/.

Ďalej si stručne predstavíme IO, ktoré INFINEON ponúka pod obchodnou značkou „iMOTION™“. Sú to výrobky s vysokou integráciou, určené pre riadenie pohonov s re-guláciou otáčok (Digital Motor Controller).

4.2.1. Digitálne kontrolery motorov (Digital Motor Controller)

Prehľad ponúkaných výrobkov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:        

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/digital-motor-controller-imotion/.

Sem patria nasledovné tri rady/series výrobkov:

4.2.1.1. IMC300 Series

Sú to IO pre riadenie motora PMSM a BLDC a PFC. Má tiež 32-bitový MCU.

Výrobky sú v púzdre QFP-64 a označenie typu začína „IMC30“.

Prehľad ponúkaných výrobkov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:        

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/digital-motor-controller-imotion/imc300-series/.

4.2.1.2. IMM100 Series

Sú to Smart IPM pre riadenie BLDC motora. Moduly sú v púzdre IQFN-38-1 a označenie typu začína „IMM10“.

Prehľad ponúkaných výrobkov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:         

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/digital-motor-controller-imotion/imm100-series/.

4.2.1.3. IMC100 Series

Sú to IO pre riadenie otáčok motora PMSM alebo BLDC. Moduly sú v púzdre TSSOP-

-38-9, VQFN-48-73 a LQFP-64-26. Označenie typu začína „IMC10“.

Prehľad ponúkaných výrobkov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:        

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/digital-motor-controller-imotion/imc100-series/.

4.3. Komponenty pre DC – DC meniče (DC- DC Converters)

INFINEON ponúka riešenia pre riadenie výkonu s najvyššou hustotou vrátane výkono-vých stupňov, viacfázových digitálnych ovládačov a integrovaných prevodníkov PoL (Point of Load).

Základné informácie k týmto komponentom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/.

4.4. Komponenty pre AC – DC meniče (AC- DC Power Conversion)

INFINEON ponúka k AC – DC meničom komponenty pre:

 • výkonovú časť
 • riadiacu časť

Základné informácie k týmto komponentom je možné nájsť cez tento link:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/ac-dc-power-conversion/.

Ďalej stručne predstavíme komponenty pre obidve časti AC-DC meničov.

4.4.1. Výkonová časť (AC-DC Integrated Power Stage / CoolSET)

INFINEON ponúka integrovanú výkonovú časť „CoolSET“ pre meniče s pevnou spína-cou frekvenciou alebo spínaním „quasi-resonant“.

Prehľad ponúkaných výrobkov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tieto linky:        

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset/fixed-frequency-coolset/.

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset/quasi-resonant-coolset/.

4.4.2. Riadiaca časť (AC-DC PWM-PFC Controller)

INFINEON má výrobky riadiacej časti AC-DC meničov rozdelené do 7 skupín. Prehľad ponúkaných výrobkov, vrátane základných informácií a katalógových listov, je možné nájsť cez tento link:        

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/ac-dc-power-conversion/.

 

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Uložiť
Nastavenie Cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Akceptovť
Odmietnúť
Dozvedieť sa viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov a na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Tieto súbory cookies nám slúžia na monitoring návštevnosti webu.
Akceptovať
Odmietnúť